24.-26. října 2012
Červená nad Vltavou

Rukopisy pro konferenční číslo Acta Societatis Zoologicae Bohemicae (ASZB) zasílejte na adresu cik2012@hbu.cas.cz nejlépe do konce listopadu 2012.

XIII. Česká ichtyologická konference
24-26. října 2012, Červená nad Vltavou

 • Fórum celebrit: plenární přednášky zasloužilých pracovníků ve výzkumu ryb
 • Mikrosympozium: Invertarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR
 • Ukázka noční průzkumné plavby po nádrži Orlík na výzkumném plavidle Thor Heyerdahl (tralování, použití různých systémů vědeckých echolotů, autentická demonstrace pro účastníky)
 • Valná hromada IS a volba nového výboru IS ČZS


Organizátorské pracoviště

Biologické Centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 7
České Budějovice 370 05


Základní tématické okruhy

 • Ichtyologie
 • Ichtyocenózy
 • Biodiverzita
 • Ekologie ryb a jejich role ve vodních ekosystémech
 • Genetika a reprodukce ryb
 • Rybářský management volných vod
 • Záchranné chovy a programy
 • Akvakultura
 • Ichtyotoxikologie
 • Choroby ryb
 • a další příbuzná témata...


Místo konání

Hotel Vltava
Červená nad Vltavou 126
398 48 Jetětice
web: http://www.vltava-hotel.cz/


Záchranné programy

Vyspělé společnosti obvykle věnují péči svému kulturnímu a přírodnímu dědictví. Česká Zoologická společnost stojí rovněž před takovouto výzvou. Společnost vlastní oficiální vědecký časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemicae (ASZB), který je její hlavní aktivitou a opravdovým "rodinným stříbrem" neboť vychází již 75 let. Po dlouhou dobu patřil tento dříve zvaný Věstník ČZS k předním Evropským zoologickým médiím. Existence časopisu je ohrožena tím, že má nedostatek příspěvků, a tak je obtížné aspirovat na zařazení do Web of Science. Současný stav je do hlavní míry způsoben pasivitou dosavadních redakčních rad. Redakční rada se nyní rekonstruuje a jsou podnikány kroky k revitalizaci časopisu včetně zařazení do WOS. Těžko však očekávat, že existenci a prestiž časopisu může zachránit někdo jiný než samotné členstvo společnosti. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto nabídnout účastníkům konference možnost publikovat v konferenčním čísle, které pak autoři dostanou. ASZB je v databázi Web of Knowledge prostřednictvím Zoological Records. Vzhledem k tomu, že ASZB nejsou ve WOS, též posuzovací kritéria budou mírnější.

Další záchranný program si zaslouží ČZS samotná. Věkové složení členstva připomíná rybí obsádku před populačním kolapsem. Zoologické populaci by velmi pomohl recruitment z mladších ročníků. Jak se stát členem naleznete na stránkách České Zoologické Společnosti . Zoologická společnost je tu pro nás zoology a jak kvalitně funguje je také obrazem nás zoologů. Podávejte přihlášky tak, abyste mohli uplatnit své aktivní volební právo při volbách nového výboru Ichtyologické sekce ČZS konané 25.10.2012.


Kontakt

Katka Soukalová
Biologické Centrum AV ČR
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 7
České Budějovice
370 05

Tel.: +420 387 775 831
Fax: +420 385 310 248
e-mail: cik2012@hbu.cas.cz37927 visits